2010.09.15 után indult eljárások

A FŐTÁV Zrt. az alábbi közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat teszi közzé:

Eljárás tárgya: Asztali munkaállomások beszerzése monitorral

"Távhővezetéki kivfitelezések keretmegállapodás" tárgyú, K-37/2011. számú szerződés

"Integrált kommunikációs szolgáltatások, kreatív és médiaügynökségi feladatok ellátására" tárgyú, K-47/2011. számú Vállalkozási szerződés (teljesítés időpontja: 2012.10.19)

"Budapest, XIII. kerület Visegrádi utcai DN500-as távhő gerincvezeték kiépítéséhez engedélyezési és kiviteli tervek készítése" tárgyú, K-69/2011. számú Vállalkozási szerződés (teljesítés időpontja: 2012.02.07)

K-24/2011 Távhővezetéki aknák, alagútrészek, hidak, valamint térszint feletti távhővezetékek szakipari munkái

K-61/2011 A FŐTÁV Zrt. által használt, meglévő ELO®Enterprise rendszerhez kapcsolódó ELO DocXtractor modul szállítása (teljesítés időpontja: 2015.09.12)

„Hitelkeretszerződés keretében többcélú hitelkeret (feltételes hitelkeret biztosítása mellett) biztosítása határozatlan időre folyószámlaszerződés keretében nyújtott számlavezetéssel" tárgyú közbeszerzési eljárás (teljesítés időpontja: a szerződés határozatlan időre szól)

HL 2011/S 103-169219 sz. megjelent „Szolgáltatási keretszerződés elektronikus számla kiállítására és bemutatásra, valamint számlafizetés biztosításának szolgáltatására" tárgyú közbeszerzési eljárás

DN 600-as karimás pillangószelep beszerzése

Keretmegállapodás a távhővel ellátott lakások pályázati konstrukcióban megvalósuló fűtéskorszerűsítési munkáira - 23. ütem (teljesítés időpontja: 2011.09.30)

Keretmegállapodás nyomdaipari szolgáltatás nyújtásáról (teljesítés időpontja: 2011.12.31)

K-60/2011 Folyószámla hitelszerződés és rövidlejáratú forgóeszközhitel ügylettípusok keretében nyújtott, határozatlan idejű, többcélú hitelkeret szerződés 3 000 000 000 HUF értékben

K-59/2011 Folyószámla hitelszerződés és rövidlejáratú forgóeszközhitel ügylettípusok keretében nyújtott, határozatlan idejű, többcélú hitelkeret szerződés 3 000 000 000 HUF értékben

Folyószámla hitelszerződés és rövidlejáratú forgóeszközhitel ügylettípusok keretében nyújtott, határozatlan idejű, többcélú hitelkeret szerződés 3 000 000 000 HUF értékben - OTP Bank Nyrt.

K-62/2011 A FŐTÁV Zrt. részére internetes ügyfélszolgálat funkció bővítése - RDM Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (teljesítés időpontja: 2011.12.31)

Folyószámla hitelszerződés és/vagy rövidlejáratú forgóeszközhitel ügylettípusok keretében nyújtott, határozatlan idejű, többcélú hitelkeret szerződés 3 000 000 000 HUF keretösszegben (K-58/2011.)

K-52/2011 A FŐTÁV Zrt. által használt meglévő ELO Enterprise elektronikus iratkezelő rendszer verzió váltása (teljesítés időpontja: 2012.05.17)
Nyertes: RDM Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

K-79/2011 A FŐTÁV Zrt. tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő személy-és haszon gépjárművek, valamint egyéb járművek (munkagépek, utánfutók) kötelező felelősségbiztosítása és teljeskörű casco biztosítása
Nyertes a II. részajánlati körre (CASCO): CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

K-79/2011 A FŐTÁV Zrt. tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő személy-és haszon gépjárművek, valamint egyéb járművek (munkagépek, utánfutók) kötelező felelősségbiztosítása és teljeskörű casco biztosítása
Nyertes cég I. részajánlati körre (gépjármű felelősség biztosítás): Allianz Hungária Zrt.

K-73/2011 A FŐTÁV Zrt. felsővezetői részére felsővezetői coaching feladatkör ellátása
Nyertes: PRAESTA Hungary Kft. (teljesítés időpontja: 2012.06.02)

Távhővezeték építéséhez kapcsolódó távhővezetéki engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése, a megtervezett és engedélyezett vezetékszakaszok kivitelezése során – a dokumentációban rögzítettek szerinti – felmerülő tervezői művezetés biztoffsításával.
eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény V. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

K-75/2011. számú "Szakértői próbavásárlás"
közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény 251. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli, legalább 3 ajánlattevő meghívásával induló általános egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési eljárás (teljesítés időpontja: 2013.01.01)

K-87/2011. számú Nyomdai szolgáltatások nyújtása (teljesítés időpontja: 2011.12.15)

K-89/2011. számú "Adózási tevékenység felülvizsgálata, eseti adószakértői szolgáltatás"
közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény 251. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli, legalább 3 ajánlattevő meghívásával induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás (teljesítés időpontja: 2012.12.31)

K-03/2012. számú "2012. évi távhővezeték építésekhez engedélyezési és kiviteli tervek készítése I." (3 részajánlat)
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. (2003. CXXIX. törvény)225. § (1) bek. d) pontja szerint (teljesítés időpontja: 2012.06.28)

K-02/2012. számú „Erzsébet utalvány beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás,
a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94. § (2) bek. c) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (teljesítés időpontja: 2012.12.31)

K-81/2011 A Főtáv Zrt. Hurok utcai hőközponthoz tartozó tartózkodó helyiség elektromos szakipari munkái (teljesítés időpontja: 2012.07.12)
Nyertes: MW-Trió Kft.

K-04/2012. számú Menedzserszűrés megnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött SZE005645 számú szerződést. A közbeszerzési eljárás fajtája: közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli, legalább 3 ajánlattevő meghívásával induló általános egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési eljárás. (teljesítés időpontja: 2012.12.31)

K-1/2012 A FŐTÁV Zrt. általa éles üzemben használt ELO®Enterprise rendszer üzemeltetése rendszermérnöki támogatással
Nyertes: RDM Kft.

K-10/2012 Csoportos személyi biztosítási szerződés, határozott időre
Nyertes: Allianz Biztosító Zrt.

2011/S 226-367045 sz. hirdetménnyel indult, IV. fejezet szerinti "Határozatlan idejű folyószámla hitelszerződés 3 000 000 000 HUF értékben folyószámla vezetéssel" tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződések
Nyertes ajánlattevő: Budapest Bank Nyrt.

Keretmegállapodás a távhővel ellátott lakások pályázati konstrukcióban megvalósuló fűtéskorszerűsítési munkáira - 24. ütem (teljesítés időpontja: 2012.08.15)

K-05/2012. számú és „A FŐTÁV Zrt. és meghatározott konszolidált körbe tartozó vállalatok részére teljes körű vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási szerződések, határozott időre" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés.

A közbeszerzési eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bek. b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás.

K-08/2012. számú és „A FŐTÁV Zrt. üdülőire vonatkozó teljes körű vagyonbiztosítási szerződés határozott időre" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés.

A közbeszerzési eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bek. b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás.

Keretmegállapodás a távhővel ellátott lakások pályázati konstrukcióban megvalósuló fűtéskorszerűsítési munkáira - 25. ütem

K-23/2012 - Bekötővezeték tervezés Mogyoródi út (teljesítés időpontja: 2012.08.07)

Keretszerződés távvezetéki hibaelhárítási munkákra

„Teljesítményértékelési rendszer és karriertervezési rendszer kialakítása és bevezetése, a rendszer használatának betanítása, továbbá a teljesítményértékelési és karriertervezési rendszert támogató informatikai megoldás biztosítása" (teljesítés időpontja: 2013.03.31)

K-14/2012. „FŐTÁV Zrt. részére különféle termékek előállítására vonatkozó nyomdai kiviteli szolgáltatás nyújtása" közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 109. § (1) bekezdése d) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárás

K-16/2012. „Biztonságtechnikai eszközök/berendezések/rendszerek javítása, karbantartása, leszerelése, áthelyezése, üzembe helyezése valamint új biztonságtechnikai eszközök/berendezések szállítása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása 2 éves határozott időre szóló szolgáltatási keretszerződés keretében"

K-28/2012. „Egyedi szolgáltatási szerződés a FŐTÁV Zrt. részére különféle termékek előállítására vonatkozó nyomdai kiviteli szolgáltatás nyújtására – I. lehívás" (teljesítés időpontja: 2012.06.29)

K-17/2012. számú „ Oktatásszervezés" tárgyú Kbt. 122. § (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (teljesítés időpontja: 2012.12.31)

K-18/2012. számú „A FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálati tevékenységével kapcsolatos elégedettség felmérés"

K-20/2012. számú „Sport és Iskolakezdési utalványok szállítása" tárgyú Kbt.  3. része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás

K-32/2012. számú és „Integrált kommunikációs szolgáltatások, kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása a FŐTÁV Zrt. részére – 2012." elnevezésű, a Kbt. Második részének 83. § -a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (tekintettel az egybeszámítási szabályokra)

K-47/2012. számú "Távhővezetéki kivitelezések II." tárgyú 2003. évi CXXIX. törvény 225. § (1) bek. d) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (teljesítés időpontja: 2012.10.02)

K-45/2012. számú „ Távvezeték kivitelezések I." tárgyú 2003. évi CXXIX. törvény 225. § (1) bek. d) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (teljesítés időpontja: 2012.11.09)

K-66/2011. számú „A FŐTÁV Zrt. részére saját és leányvállalatai telephelyein személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzése járőrszolgáltatás biztosításával" tárgyú, a 2003. évi CXXIX. törvény IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

K26/2012 (KÉ-7569f/2012) sz., „XIII. Visegrádi utcában DN500-as gerincvezeték kiépítése" tárgyú közbeszerzési eljárás

K-33/2012 (TED-2012/S 112-185825) sz., „Határozott, egy éves időtartamra szóló folyószámla hitelkeret szerződés 3 500 000 000 HUF értékben folyószámla vezetéssel" tárgyú közbeszerzési eljárás

K-36/2012 A FŐTÁV Zrt. részére különféle termékek előállítására vonatkozó nyomdai kiviteli szolgáltatás-II
Nyertes: PÁTRIA NYOMDA ZRT. (teljesítés időpontja: 2012.07.26)

K-39/2012 FŐTÁV Zrt, Ügyfélkezelés, értékesítés, Jogi támogatás valamint HR folyamatainak újraszervezésében (BPR) történő közreműködésre irányuló tanácsadói tevékenység, az ajánlattételi felhívásban felsorolt feladatok szerint, vállalkozási szerződés keretében
Nyertes: IFUA Horváth & Partners Kft. (teljesítés időpontja: 2012.12.14)

K-27/2012 Keretmegállapodás a távhővel ellátott lakások pályázati konstrukcióban megvalósuló fűtéskorszerűsítési munkáira – 26ff. ütem (teljesítés időpontja: 2012.09.25) 

K-37/2012 Keretmegállapodás a távhővel ellátott lakások pályázati konstrukcióban megvalósuló fűtéskorszerűsítési munkáira – 29. ütem (teljesítés időpontja: 2012.09.15)
Nyertes: Techem Kft.

K-49/2012 Keretmegállapodás a távhővel ellátott lakások pályázati konstrukcióban megvalósuló fűtéskorszerűsítési munkáira – 30. ütem (teljesítés időpontja: 2012.10.05)

K-34/2012 Keretmegállapodás a távhővel ellátott lakások pályázati konstrukcióban megvalósuló fűtéskorszerűsítési munkáira – 27 és 28. ütemek (teljesítés időpontja: 2012.09.15)

K-55/2011 "Vállalkozási szerződés hőközpontokban távfelügyeleti rendszer szállítására (kifejlesztésére), kiépítésére és működési támogatására (support)" tárgyú közbeszerzési eljárás  (teljesítés időpontja: 2013.12.13 + 12 hónap kötelező support)

K-31/2012 - Keretmegállapodás távhővezeték-hálózat tervezési munkáira, melynek tárgya az ajánlatkérő távhővezeték hálózatának építéséhez, felújításához kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése, közreműködés a hatósági eljárásokban és a megtervezett és engedélyezett vezetékszakaszok kivitelezésekor tervezői művezetés biztosítása

K-50/2012 A FŐTÁV Zrt. részére különféle termékek előállítására vonatkozó nyomdai kiviteli szolgáltatás-IV
Nyertes: PÁTRIA NYOMDA ZRT.  (teljesítés időpontja: 2012.11.30)

K-15/2012 Szkenner beszerzése
Nyertes: Danka Irodatechnika Kft. (teljesítés időpontja: 2012.07.22)

K-13/2012 A FŐTÁV Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében vagy bérleményeiben lévő létesítmények üzemeltetési (facility management) feladatainak ellátása
Nyertes: Fakultás FM Kft. és Polaris-Nord Kft. és Amanda Clear Kft. közös ajánlattevő. (teljesítés időpontja: 2012.10.16)

K-55/2012 Keretmegállapodás a távhővel ellátott lakások pályázati konstrukcióban megvalósuló fűtéskorszerűsítési munkáira – 31. ütem (teljesítés időpontja: 2012.10.15)
DH-Szerviz Kft.

K-40/2012. számú és „Bérleti szerződés keretében új tehergépjármű flotta tartós bérlete a FŐTÁV Zrt. részére" elnevezésű, a Kbt. Harmadik rész 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás tekintetében, a Kbt. XIV. fejezetében és a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel (teljesítés időpontja: 2012.10.15)

K-42/2012. számú és „Határozott, egy éves időtartamra szóló folyószámla hitelkeret szerződés 3 000 000 000 HUF értékben folyószámla vezetéssel. (K-42/2012)" elnevezésű, a Kbt. Második részének 83. § -a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

K-43/2012. számú és „Határozott, egy éves időtartamra szóló folyószámla hitelkeret szerződés 3 000 000 000 HUF értékben folyószámla vezetéssel. (K-43/2012)" elnevezésű, a Kbt. Második részének 83. § -a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

K-58/2012. számú és „Egyedi szolgáltatási szerződés a FŐTÁV Zrt. részére különféle termékek előállítására vonatkozó nyomdai kiviteli szolgáltatás nyújtására – V. lehívás" elnevezésű, a Kbt. 109. § (1) bekezdés d) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodások terhére, a Kbt. 110. § (4) bekezdése b) pontja alapján a verseny újranyitásával, elektronikus árlejtés lefolytatásával indított közbeszerzési eljárás (teljesítés időpontja: 2012.10.15)

K-48/2012. számú és „Integrált kommunikációs szolgáltatások, kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása a FŐTÁV Zrt. részére – II." elnevezésű, a Kbt. Második részének 83. § -a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (tekintettel az egybeszámítási szabályokra)

K-55/2012 Keretmegállapodás a távhővel ellátott lakások pályázati konstrukcióban megvalósuló fűtéskorszerűsítési munkáira – 32. ütem (teljesítés időpontja: 2012.10.30)

„Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése" - K-22/2012

„FŐTÁV Zrt. biztosítási szerződés" - K-01/2011

„Nyomdai kivitelezési munkák" - K-41/2012 (teljesítés időpontja 2012.08.23.)

Eseti megállapodás az SZE004708-as szerzfődéshez kapcsolódóan

Telenor APN ipari előfizetés - K-91/2011

K-21/2012 Keretmegállapodás a távhővel ellátott lakások pályázati konstrukcióban megvalósuló fűtéskorszerűsítési munkáira – 25. ütem (teljesítés időpontja: 2012.09.15)

MS premier rendszertámogatási szolgáltatás - K-86/2011

Keretszerződés komplex mobil távközlési szolgáltatásra

Vezetői riport tanácsadás - K-83/2011 (teljesítés időpontja: 2012.01.12)

„BVK Holding és további egyes társaságok 2012. - 2013. évi könyvvizsgálói feladatainak ellátására"

K-59/2012. számú és „Adózási tevékenység felülvizsgálata, adószakértői szolgáltatás" elnevezésű, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárás

K-60/2012. számú és „Integrált kommunikációs szolgáltatások, kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása a FŐTÁV Zrt. részére – III." elnevezésű, a Kbt. Második részének 83. § -a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (tekintettel az egybeszámítási szabályokra)

PP-R csövek, kötő- és rendszerelemek szállítására - K-71/2011

Hírlevél előállítására vonatkozó nyomdai szolgáltatás nyújtása - K-74/2011

K-69/2012 Távhővezeték tervezői keretszerződés

K-71/2012 Egyedi szolgáltatási szerződés a FŐTÁV Zrt. részére különféle termékek előállítására vonatkozó nyomdai kiviteli szolgáltatás nyújtására – VI. lehívás (teljesítés időpontja: 2013.02.20)

K-68/2012 A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u. 16-20. sz. alatti (7377. és 7379. Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése tárgyú eljárás (teljesítés időpontja: 2014.03.26)

K-52/2012 FŐTÁV Zrt. tulajdonában, használatában levő, kijelölt ingatlanok és nyomvonalas létesítmények alatti terület karbantartása (parlagfű mentesítés; lombtakarítás; gyomirtás; kézi és gépi kaszálás; gallyazás; sövénynyírás; bozót és cserjeirtás; nyesedék elszállítása (teljesítés időpontja: 2014.11.05)

K-56/2012 Foglalkozás – egészségügyi- munkahigiénés szolgáltatás és menedzserszűrés ellátására biztosítására irányuló megbízási szerződés a dokumentációban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően (teljesítés időpontja: 2014.12.31)

K-70/2012 Vállalkozási szerződés e-learning Rendszer telepítésére a hozzá kapcsolódó informatikai háttér biztosítására (teljesítés időpontja: 2013.04.04)

K-68/2011 FŐTÁV Zrt. vezető tisztségviselőinek tevékenységével kapcsolatos felelősségbiztosítás (1 évre) (teljesítés időpontja: 2012.12.31)

K-31/2010 Távvezeték hibaelhárítás (teljesítés időpontja:2011.11.25.)

„FŐTÁV Zrt. (1.rész) valamint DHK Zrt. (2.rész) Informatikai outsourcing pályázata" tárgyban indított közbeszerzési eljárás (teljesítés időpontja: szerződés hatálybalépésétől számított 2 év, azzal, hogy Megrendelő jogosult a Szerződés hatályát írásban, 2015. március 31-ig közölt egyoldalú nyilatkozatával további egy évvel meghosszabbítani.)

K-39/2010 „2010. évi távhővezeték-tervezés VI." (teljesítés időpontja:2011.04.29)

K-38/2010 „2010. évi távhővezeték-tervezés V." (teljesítés időpontja:2011.04.11)

K-01/2011. - A FŐTÁV Zrt. és meghatározott konszolidált körbe tartozó vállalatok részére teljes körű vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási szerződések, határozott időre (eredménytelen)

K-17/2011. - Távhővezeték korszerűsítése- serkentő szivattyúzás tervezése (K-10/2010. keretmegállapodás terhére) (eredménytelen)

K-23/2011. - Megbízási szerződés elektronikus számlakiállítására és bemutatásra, valamint számlafizetés biztosításának szolgáltatására (eredménytelen)

K-36/2011. - Szivattyúház létesítésének engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációinak elkészítése (eredménytelen)

K-45/2011. - Távvezetéki aknákra szellőzők kialakításának tervezése (K-10/2010. keretmegállapodás terhére) (eredménytelen)

Erzsébet utalvány beszerzése (eredménytelen)

Vállalkozási szerződés e-learning Rendszer telepítésére a hozzá kapcsolódó informatikai háttér biztosítására (eredménytelen)