Egyéb év végi adatok

A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám
2016 évben588  fő
2015 évben616 fő
2014 évben635 fő

 

Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma *
2017 évben243 692 db
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma:0 db
2016 évben243 513 db
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma:0 db
2015 évben243 313 db
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma:0 db

 

Az ellátott nem lakossági felhasználók száma *
2017 évben1 789 db
2016 évben1 800 db
2015 évben1 803 db

* A 2012. évre vonatkozó adatok a 2012.09.30-ig hatályos háztartási-nem háztartási besorolás figyelembe vételével kerültek feltüntetésre. A 2013-as év adatai a hatályos besorolást tükrözik.

 

Az üzemeltetett távhővezetékek hossza
2017 évben1 165 km
2016 évben1 078 km
2015 évben1 169,7 km

 

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma
2017 évben152 db
2016 évben152 db
2015 évben159 db

 

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma
2017 évben1 611 db
2016 évben1 529 db
2015 évben1 573 db