2014.01.01. után indult eljárások

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. az alábbi közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat teszi közzé:

K-01/2014 Központi Munkairányítási Rendszer megvalósítási tervének kialakítása, a rendszer bevezetése, 4 éves támogatása és a támogatás alatti óradíjas fejlesztése a FŐTÁV Zrt. részére

K-02/2014 notebook, asztali gép beszerzés

K-03/2014 Üdülő üzemeltetés

K-04/2014 A FŐTÁV Zrt. dolgozói részére biztosítási szolgáltatás nyújtása

K-05/2014 „Szállítási keretszerződés hőközponti szivattyúk beszerzésére

K-06/2014 multifunkcionális készülék szállítása Nyertes cég: Selectrade Digital Kft.

K-07/2014-es eljárás: Cafeteria kártya beszerzése

K-08/2014 Tervezési szerződés az Újpalotai fűtőmű távfelügyeletéhez szükséges koncepcióterv szolgáltatására, hatósági egyeztetéssel és engedélyezéssel

K-09/2014 Nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtása a FŐTÁV Zrt. részére

K-10/2014 - Biztonságtechnikai eszközök/berendezések/rendszerek javítása, karbantartása, leszerelése, áthelyezése, üzembe helyezése, valamint új biztonságtechnikai eszközök/berendezések szállítása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása 3 éves határozott időre szóló keretszerződés keretében

K-11/2014 Nemzetközi benchmark elemzés készítése a FŐTÁV Zrt. részére

K-12/2014 EPH hőközpontokban

K-13/2014 Egyedi szolgáltatási szerződés a FŐTÁV Zrt. részére különféle termékek előállítására vonatkozó nyomdai kiviteli szolgáltatás nyújtására – XV. lehívás

K-14/2014 – Hőközponti kivitelezések II.

K-17/2014 üzemanyag

K-18/2014 Hőközponti kivitelezési munkák II.

K-20/2014 „Tervezési szerződés az Észak-budai Fűtőmű vízelőkészítésének, elfolyó vizeinek kezeléséhez szükséges engedélyezési tervdokumentáció szolgáltatására

K-21/2014 Belső kommunikáció

K-22/2014 HKP felújítás tervezés

K-23/2014 Távvezeték kivitelezés I. (eredménytelen)

K-24/2014 hőközpont szivattyú beszerzés II.

K-25/2014 Integrált kommunikációs szolgáltatások, kreatív és médiaügynökségi feladatok

K-27/2014 Központi telephely átalakításának tervezése

K-28/2014 Főtáv Zrt. vezető tisztségviselőinek tevékenységével kapcsolatos vezetői felelősségbiztosítás

K-29/2014 HUHA mérnökszolgáltatás

K-30/2014 ELO fejlesztés és üzemeltetés

K-32/2014 biztonságtechnikai eszközök

K-33/2014 - HUHA_Gőzvezeték DN 400_KEOP

K-34/2014 új fogyasztó távhő bekötővezetékének kivitelezése

K-35/2014 HUHA-Újpest összekötés

K-36/2014 Újpest-Újpalota összekötés

K-37/2014 - IT biztonság

K-39/2014 Elégedettség felmérés

K-40/2014 bérelt vonali és internet szolgáltatás

K-41/2014-VmWare VSphere 5 Ent gyártói támogatás

K-42/2014 ARIS licenc beszerzése és gyártói support

K-44/2014 Virtuális POS kártyaelfogadói szerződés

K-45/2014 Távvezeték kivitelezés I.

K-46/2014 „Hőközponti fűtési szivattyúk cseréje" - eredménytelen

K-47/2014 „FŐTÁV Zrt. Újpalotai fűtőművében lévő, PTVM 50 típusjelű kazánba való alacsony nitrogén-oxid kibocsátású gázégők beszerzése"- eredménytelen

K-49/2014 EPH létesítése

K-50/2014 HKP gyártáshoz szükséges csővezetékek

K-52/2014 Gépjármű bérlet

K-53/2014 Microsoft EA licenszek hosszabbítása  (központosított  keret-megállapodásos eljárás eredményeképpen megkötött megállapodások terhére, verseny újranyitásával, elektronikus árlejtés lefolytatásával)

K-54/2014 üzemanyag

K-55/2014 Távfelügyeleti rendszer II. ütem

K-58/2014 HP Dataprotector (központosított keret-megállapodásos eljárás eredményeképpen megkötött megállapodások terhére, a Kbt. 110. § (4) bekezdése b) pontja alapján a verseny újranyitásával, elektronikus árlejtés lefolytatásával)

K-60/2014 Médiaügynökség I.

K-61/2014 Mérnök szolgáltatás

K-62/2014 2015 évi távvezetéki munkákhoz engedélyezési és kiviteli tervek készítése

K-65/2014 Meglévő Oracle licence supportok éves hosszabbítása (központosított keret-megállapodásos eljárás eredményeképpen megkötött megállapodások terhére konzultációra szóló felhívással)

K-66/2014 Hőcserélők beszerzése a 2015-2017. évi hőközponti munkákhoz

K-67/2014 Microsoft ECI licenszek

K-68/2014 motoros szeleptestek

K-70/2014 Keretszerződés szivattyúk beszerzésére a 2015-2017

K-73/2014 Tűzfal csere (központosított keret-megállapodásos eljárás eredményeképpen megkötött megállapodások terhére, verseny újranyitásával, elektronikus árlejtés lefolytatásával)

K-74/2014 Logelemző rendszer bevezetése

K-76/2014 Folyószámlahitel I.

K-77/2014 Folyószámlahitel II.

K-80/2014 KGFB

K-82/2014 dokumentumkezelés szerződés

K-84/2014 DLP rendszer bevezetése

K-86/2014 intranet upgrade

K-87/2014 Foglalkozás - egészségügyi- munkahigiénés szolgáltatás és menedzserszűrés

K-94/2014 MS Premier

K-97/2014 üzemanyag