2018.01.01. UTÁN INDULT ELJÁRÁSOK

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. az alábbi közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat teszi közzé:

 

Rákóczi híd projekt gerincvezeték építéséhez engedélyezési és kiviteli tervek készítése a kelenföldi hőkörzet kapacitásbővítés céljából


A Liget D2 szakasz DN400 stratégiai vezeték tervezése


2019. évi távvezetéki beruházási munkákhoz engedélyezési és kiviteli tervek készítése


2018. évi távvezetéki beruházási munkákhoz vezetékfelújítás kivitelezés I. csomag


2018. évi távvezetéki beruházási munkákhoz vezetékfelújítás kivitelezés II. csomag


Kispest-Angyalföld stratégiai távhővezeték D1-es szakasz


Városliget középületeinek hűtési energiával való ellátásához szükséges kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció készítése (tervezés)


Műszaki ellenőri tevékenység - keretszerződés

 

Városliget középületeinek hűtési energiával való ellátásához szükséges kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció készítése (tervezés)


Kispest-Angyalföld stratégiai távhővezeték D1-es szakasz

​​​​​​
IX. Vágóhíd u.-Üllői út-Orczy úti DN400-as stratégiai gerincvezeték építés II. üteme kb. 360 nyvfm hosszban


Távhővezeték nyomvonalas karbantartása


Rákoskeresztúri és Észak-budai fűtőmű kémény felújítása


XIII. ker. Tahi utcai 2xDN600-as védőcsatornás, illetve részben 2xDN500-as védőcsöves távhő gerincvezeték kapacitás bővítése a Tatai úti 69-2-0140 jelű aknától a Tatai úti szivattyúházig


Puskás Ferenc Stadion távhőellátásához bekötővezeték építése


Észak-budai fűtőmű I. és II. sz. 10.000 m3-es pakura tároló tartály tisztítása


Asztali és mobil munkaállomások, perifériák beszerzése