2020.01.01 után indult eljárások

A FŐTÁV Zrt. az alábbi közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat teszi közzé:

Keretszerződés távhővezetéki aknák utólagos vízszigetelési és egyéb szakipari munkái 3 évre

 

FŐTÁV SAP licenceinek supportja és karbantartása

 

Eseti jellegű építés-szerelési munkák

 

Hűtési, fűtési rendszerek és berendezések szerelés

 

ELO Enterprise elektronikus iratkezelő és tartalomkezelő rendszer upgrade

 

BKV Zrt. X. kerület Kőér utca 2/D. szám alatti telephelyén 2 db épület (Tároló, Hőfogadó) szekunder oldali rendszereinek átalakítása

 

Foglalkozás-egészségügyi, munkahigiénés szolgáltatás ellátása

 

Mobil kazán bérlése

 

Hűtési projektekhez főberendezések beszerzése, szállítása és üzembe helyezése

 

Biztonságtechnikai eszközök/berendezések/rendszerek javítása, karbantartása, leszerelése, áthelyezése, üzembe helyezése valamint új biztonságtechnikai eszközök/berendezések szállítása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása 4 éves határozott időre szóló keretszerződés keretében

 

Budapart BRE lakóház hűtéséhez hőszivattyú berendezés szállítása és üzembe helyezése