3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott

A FŐTÁV Zrt. az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek támogatást nem nyújt.

A FŐTÁV Zrt. által támogatottakat az alábbi linken találhatják:

Jogi személyek támogatásai