8. Költségvetési szervek

A FŐTÁV Zrt. nem alapított költségvetési szervet.