A fűtési hőfelhasználást miért nem a lakásokban mérik?

A távfűtött épületek többségében a már meglévő épületfűtési hálózatok kialakítása nem teszi lehetővé a lakásonkénti hőmennyiségmérést. A rendszer átalakítása pedig rendkívül költséges. Ugyanis a lakásonkénti hőmennyiségmérés feltétele akkor biztosított, amennyiben a távhő mennyiségének hiteles mérésre alkalmas mérőeszköz (lakáshőközpont) felszerelését, valamint a fűtési és melegvíz ellátó rendszer - amely a felhasználói közösség tulajdona - ehhez szükséges átalakítását a tulajdonosi közösség saját költségén, az épület valamennyi épületrészében(lakásban és nem lakás céljára szolgáló helyiségében) megvalósítja. Az egyedi méréssel kapcsolatosan a felhasználói (tulajdonosi) közösség határozata alapján szintén a közös képviselet járhat el társaságunknál. Az egyedi mérés - mivel megvalósítása nagy költséggel járó beruházás - a távfűtött épületek körében nem elterjedt.