Mit kell tudni az utólagos elszámolásról?

Azok az épületek, ahol már elkészült a fűtési rendszer korszerűsítése, - ennek megfelelően többek között a radiátorokat ellátták termosztatikus radiátorszelepekkel és fűtési költségmegosztókkal – megvalósult, hogy a közösség díjfizetői fűtési költségeiket tényleges hőfelhasználásuk arányában fizessék, ezzel egyéni érdekeltséget teremtve a takarékosságban.

A korszerűsítés elkészültével első lépésként a felhasználói közösség képviselőjének a költségmegosztó készülékeket felszerelő szakcéggel meg kell kötnie az Üzemeltetési és Szolgáltatási Szerződést. Az Üzemeltetési és Szolgáltatási Szerződésben szükséges rögzíteni mindazokat a feltételeket, - elosztási arányok, korrekciók, leolvasás időpontja - amelyek a radiátoronkénti költségosztó mérő leolvasott adatai alapján, az elszámolási időszak végén a kiértékeléséhez szükségesek. A költségosztó cég a szerződésben foglaltak szerint leolvassa a költségmegosztókat, elvégzi azok kiértékelését, elkészíti a díjfizetők egymás közötti megosztási arányait, majd átadja a közösség képviselőjének az elszámolási adatokat, beleértve az egyénenkénti elszámolási értesítőket is.

A FŐTÁV Zrt. a fűtési költségmegosztókkal teljes körűen felszerelt épületekben a már elszámolt hőfogyasztást mintegy többletszolgáltatásként, lakásonként újra szétosztja, és elszámolja a fűtési költségosztók adatai alapján. Az utólagos elszámolás igénybevételéhez a felhasználói közösségnek - illetve annak megbízottjának - szerződést kell kötnie társaságunkkal, előtte azonban határozatot kell hoznia a fűtési hődíjak fűtési költségosztók adatai alapján történő utólagos elszámolásáról.

2012.12.31-ig az elszámolási időszakok:

  • évente egy alkalommal történő elszámolás esetén január 1-je és december 31-e között,
  • évente két alkalommal történő elszámolás esetén pedig január 1-je és május 31-e, illetve június 1-je és december 31-e között

2013. évtől kezdődően minden naptári év május 1. és a következő naptári év április 30. közöttire módosult az elszámolási időszak.

Az elszámolási időszak alatt a fűtési hő díjszétosztási arányai nem változtathatók meg. Az elszámolási időszak végén a költségosztó cég által elkészített kimutatás alapján a közös képviselőnek kell meghatározni az új díjszétosztási arányokat, amelyek összességében 100 százalékot tesznek ki.
Fontos tudni, hogy azon lakások esetében, ahol az elszámolási időszakon belül változott a díjfizető személye, hődíj-különbözet nem számolható el, itt új díjszétosztási arányként is a havi hődíj-elszámolások során figyelembe vett díjszétosztási arányokat kell alkalmazni, valamint az adatbekérő lapon szerepeltetni. Az elszámolási időszak utolsó napját követően a lakossági számlázási csoport az adatbekérő lap megküldésével egyidejűleg a közös képviselő rendelkezésére bocsátja azon épületrészek jegyzékét, ahol az elszámolási időszak alatt díjfizető-változás következett be.
A Felhasználói közösség képviselője által megküldött adatbekérő lap beérkezését követő második hónapban jóváírás, vagy terhelés formájában érvényesítjük a hődíjkülönbözeteket az elszámolási időszak utolsó napján nyilvántartott díjfizetőknek.

Szeretnénk felhívni a közös képviseletek figyelmét, hogy a költségosztó cég által elkészített új díjszétosztási arányokból elkészített adatbekérő lapok benyújtását megelőzően vizsgálják meg az adatok helyességét, ismertessék azokat a közösség tagjaival, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat még a hődíjkülönbözetek elszámolása előtt korrigálni lehessen.