Fizetési emlékeztetők

Társaságunk minden díjfizetőjének és fogyasztójának folyamatosan figyelemmel kíséri folyószámláját. Az esetleges nem fizetés tényét jelezzük a fizetésre kötelezettnek, azaz a számla címzettjének.

Lakossági díjfizetőink a számla fizetési határidő lejártát követően levélben vagy  - ha a mobiltelefonszámukat társaságunk rendelkezésére bocsátották -  SMS-ben fizetési felszólítást kapnak. A levél alapú fizetési felszólítás tartalmazza a be nem fizetett számla sorszámát, összegét, a felszólítói díj összegét (felszólításonként 100 Ft), illetve egy megszemélyesített csekket, arra az esetre, ha Ön a számla mellé kiállított csekket esetleg elveszítette. Az SMS alapú fizetési felszólítás a lejárt esedékességű folyószámla egyenleget tartalmazza.