Fizetési módok

1. Egyenletes díjfizetés

2012. Szeptemberben módosította korábbi rendeletét a távhőszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a Közgyűlés 66/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletével. A főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló rendelet részletesen ismerteti a Közüzemi szerződés szabályait, a szerződésszegés eseteit, a díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket, valamint a számlázási előírásokat.

A rendelet díjfizetési lehetőségeket tárgyaló 29. §-a lehetővé teszi, hogy a hődíjat a felhasználó vagy a díjfizető – választásától függően – havonkénti mérés és adatszolgáltatás alapján vagy részszámlák és elszámoló számla kiállításával (havonta azonos összegű díjakkal, majd a 12. hónapban, április végén történő elszámolással, úgynevezett egyenletes díjfizetéssel) fizesse meg. Az elszámolási időszak május 1-től április 30-ig tart. Előírja, hogy a felhasználó vagy a díjfizető választásának hiányában – azaz amennyiben másként nem rendelkezik a szolgáltató felé – a távhőszolgáltató részszámlák és elszámoló számla kiállításával számlázzon. Az elszámoló számlák kiállítása minden év májusában várható.

A havi részszámlákban szereplő hőfogyasztások az előző éves hőfogyasztás 1/12-ed részeként kerülnek megállapításra. Az általunk megállapított részmennyiségen lehetőség van évente egyszer módosítani. A módosítás formanyomtatványunk kitöltésével kezdeményezhető.  A részszámlázás ügyfélbarát megoldásnak minősül, tudniillik fogyasztóink távhődíj-fizetése az egész évre vonatkozóan egyenletessé válik, s így elkerülhetőek a váratlan - hideg téli időjárás okozta -, magasabb összegű számlák.

A díjfizetők az egyenletes díjfizetéshez képest természetesen választhatják a lakásra jutó fogyasztás alapján történő fizetést is formanyomtatványunk kitöltésével, vagy internetes ügyfélszolgálatukon keresztül a számlázás/számlázási mód megváltoztatása menüpont alatt.

Ugyancsak ezen lehetőségek igénybevételével számláikat havonkénti, hőközponti mérés és díjszétosztás alapján, ún. tényfogyasztás szerint fizető ügyfeleink kérhetik a részszámlázás alapján történő díjfizetést. Mindkét esetben évente egyszer lehetséges a módosítás.

Letölthető nyomtatványok:

Nyilatkozat számlázási mód megváltoztatásáról - havonkénti, hőközponti mérés és díjszétosztás igénylése esetén

Nyilatkozat számlázási mód megváltoztatásáról - részszámlázás igénylése esetén

Nyilatkozat részmennyiség megváltoztatására - részszámlázás esetén

2. Csoportos beszedési megbízás

Amennyiben Ön rendelkezik lakossági folyószámlával, úgy a postai sorbaállás helyett, választhatja az úgynevezett csoportos beszedés fizetési módot számlái kiegyenlítésére. Ez azt jelenti, hogy felhatalmazza számlavezető pénzintézetét arra, hogy jövőben távhőszámláit a FŐTÁV részére folyószámlájáról teljesítse.

  • Ha ezt a felhatalmazást megadja, úgy a FŐTÁV-os számlájához nem mellékelünk csekket.
  • A FŐTÁV a számla fizetési határidejének - vagy legkorábban az azt megelőző - napjára nyújtja be a bankba terhelésre (elektronikusan) a beszedési állományt, tehát önnek mindenképp van ideje arra, hogy ha nem tartja jogosnak a számlakövetelést, úgy a teljesítést bankjánál letiltsa.
  • Amennyiben attól tart, hogy - például a közös képviselő által megadott szétosztási arányok pontatlansága miatt - egy-egy elszámoló számla összege irreálisan magas lehet, amit Ön másként (pl. részletfizetéssel) kíván rendezni, lehetősége van felső limit beállítására.

A csoportos beszedési megbízás megadásához szükséges nyomtatvány honlapunkon, illetve on-line ügyfélszolgálati felületünkön elérhető. Kérjük, hogy a "3"-al kezdődő 8 jegyű felhasználó azonosítóját (ügyfél azonosítóját)pontosan írja be! A nyomtatványt a banknál bejelentett módon kell aláírnia és eljuttatnia a FŐTÁV valamely ügyfélszolgálatára vagy postacímére (1509 Budapest, Pf.9.), vagy az Ön számlavezető pénzintézetéhez.

Letölthető nyomtatványok:

3. Csekkes fizetés

Amennyiben Ön csekken fizeti távhőszámláját, úgy minden alkalommal a számla mellé kiállítunk Önnek egy megszemélyesített sárga csekket. A csekken történő fizetés Önnek és a Szolgáltatónak is a legdrágább fizetési mód, ezért amennyiben rendelkezik folyószámlával, úgy ajánljuk Önnek az egyéb fizetési lehetőségeinket: csoportos beszedés, átutalás, OTP Bank automata.

4. Átutalásos fizetés

Amennyiben Ön rendelkezik bankszámlával, átutalással is kiegyenlítheti távhőszámláit. Ebben az esetben kérjük, hogy a közlemény rovatba minden alkalommal szíveskedjen feltüntetni az aktuális számla sorszámát, ennek hiányában felhasználó azonosítóját (lakosság esetén"3"-assal, közület esetén "2"-essel kezdődő, 8 jegyű azonosító), vagy számlája mellé küldött csekken levő referencia számot, amely a csekk megbízó-azonosító mezőjében található.

Utaláshoz szükséges banki adatok, számlaszám a következő:

OTP Bank                11794008-20521556-00000000
 
Köszönjük együttműködését.

5. Fizetés OTP ATM-en keresztül

Amennyiben Ön rendelkezik lakossági folyószámlával és számlája mellé bankkártyát is igényelt, úgy ajánljuk Önnek az OTP bank automatán keresztül történő díjmentes számlakiegyenlítést.

Amennyiben ezt a fizetési módot választja, javasoljuk, hogy a kiegyenlíteni kívánt számlát vigye magával!

Az OTP Bank automatán keresztül történő számla kiegyenlítésének menete a következő:

  1. Az automatába a PIN kódja megadását követően kérjük, válassza a befizetés menüpontot,
  2. Szolgáltatóként legyen szíves a FŐTÁV-ot kiválasztani,
  3. Kérjük, hogy a távhőszámla első oldalán, a jobb felső sarkában levő 10 jegyű számlasorszámot szíveskedjen begépelni, amennyiben a számlasorszáma 8 jegyből áll, akkor a számlasorszám elé kérjük 2 db nulla begépelését.
  4. Végül szíveskedjen megadni az összeget, amelyet be kíván fizetni.

A bankkártyával történő fizetés vásárlásnak minősül,  amely ingyenes (hacsak az Ön szerződése másként nem tartalmazza). A fizetés bankkártyán felül hitelkártyával is történhet.

6. Befizetés az ügyfélszolgálati pénztárakban

Ügyfélszolgálati Irodáinkban díjfizetőinknek lehetőségük van készpénzzel vagy bankkártyával kiegyenlíteni a távhőszámlát/távhőszámlákat. A személyes befizetéseket elsősorban azon kedves díjfizetőinknek ajánljuk, akik a távhőszolgáltatással kapcsolatos más ügyben is (pl. "0-s igazolás", számlamásolat, tulajdonosváltás bejelentése, díjfizetők adatainak módosulása stb.) el kívánnak járni.

PayPass kártyájával lehetősége van egy érintéssel kiegyenlíteni a távhőszámlát/távhőszámlákat. A PayPass egy új fizetési technológia, ami felgyorsítja és megkönnyíti a bankkártyás fizetést. Vásárláskor elegendő a kártyát a terminálhoz érintenie és a PIN kód megadására is csak 5.000 Ft feletti összeg esetén van szükség.

7. Jóváírások, túlfizetések rendezése

Amennyiben Ön jóváíró számlát kap és nincs hátraléka, úgy társaságunk a jóváírás összegét a számla postázását követő néhány napon belül visszapostázza/visszautalja Önnek.

  • Amennyiben a FŐTÁV ismeri az Ön bankszámla számát (pl.: csoportos felhatalmazással fizet, vagy "egyéni átutalásnál" megadta számlaszámát), akkor a visszautalás az Ön nevén nyilvántartott bankszámlára történik.
  • Amennyiben társaságunk számára nem ismert az Ön bankszámlaszáma, úgy a jóváírás összegét postai úton juttatjuk el Önhöz, sikertelen kézbesítés, vagy nagy összegű díjjóváírás esetén levélben jelezzük, hogy bármely Ügyfélszolgálati Irodánkban felveheti azt.

Ez utóbbi megoldás esetén Ön később jut pénzéhez, ráadásul ez az eljárás a FŐTÁV-nak is jelentős többlet költséget okoz.

Spóroljunk együtt! Ha még nem szánta el magát a készpénzkímélő fizetési lehetőségek kipróbálására, akkor is megadhatja a FŐTÁV-nak bankszámlaszámát. Ez esetekben természetesen társaságunk a megadott számlára utalja a díjjóváírást.

Ha Önnek túlfizetése keletkezik, annak felhasználásáról vagy visszafizetéséről az Ön feladata rendelkezni. A túlfizetés összegét felveheti bármelyik ügyfélszolgálati irodánkon, kérésére visszapostázzuk/visszautaljuk Önnek, illetve fel tudjuk használni a következő számla kiegyenlítésére.

8. Internetes számlafizetés

Interneten keresztül is rendezheti távhőszámláit! Ha nem szeretne többé csekkjeivel a postán hosszasan sorban állni, ismerkedjen meg a számlakézbesítés és számlafizetés új, kényelmes és biztonságos módjával!

A sárga csekk és a sorban állás helyett válassza Ön is a kényelmes, megbízható, környezetbarát, elektronikus számlarendszert, ahol többféle fizetési mód áll az Ön rendelkezésére! Választhatja a csoportos beszedési megbízást, a bankkártyás fizetést, vagy a banki átutalást is. Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a Díjnet papírmentes számlakezelésével Ön is tehet környezetünk megóvásáért!

Díjnet.hu

Regisztráljon a https://www.dijnet.hu oldalon, ahol bővebb tájékoztatást talál a szolgáltatásról!