Tartozás engedményezése DHK Zrt. Részére

Amennyiben természetes személy díjfizetőnk lejárt határidejű távhőszámla tartozása eléri a 180. napot, és ezen időn belül nem sikerült vele részletfizetési megállapodást kötnünk, úgy a 180. késedelmes napot meghaladó hátralékát Társaságunk a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére engedményezi.

Alaptevékenységen kívüli szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó számlatartozás vonatkozásában a 60. késedelmes napot követően a felgyűlt hátralék (tehát a 60 napon belüli is) engedményezésre kerül. Ezt követően Társaságunk a lejárt határidejű számlatartozást a 15. késedelmes nap elteltével havonta engedményezi mindaddig, amíg a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nél hátralék áll fenn.

Az értékesített hátralékok kiegyenlítését ilyen esetben a DHK Zrt. felé kell teljesíteni. Erre a hátralékra vonatkozóan a DHK-val lehet részletfizetési megállapodást kötni.


Amennyiben Önnek van olyan tartozása, amelyet értékesítettünk DHK-nak, "0-s igazolást" csak olyan záradékkal tudunk kiadni, amelyben felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos időszaki kötelezettségről DHK-tól is kell igazolást kérnie.

A DHK Zrt-ről további információkat a www.dhkzrt.hu honlapon olvashatnak.