Tartozás engedményezése DHK Zrt. Részére

Amennyiben lakossági díjfizetőnk lejárt fizetési határidejű távhőszámla tartozása eléri a 180. napot, és ezen időn belül nem jön létre részletfizetési megállapodás Társaságunkkal, úgy a 180. késedelmes napot meghaladó számlatartozást Társaságunk a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére engedményezi.
Alaptevékenységen – tehát közszolgáltatási tevékenységen - kívüli szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó számlatartozás vonatkozásában a 60. késedelmes napot követően a felgyűlt számlatartozás  (tehát a 60 napon belüli is) engedményezésre kerül. Ezt követően Társaságunk a lejárt határidejű számlatartozást havonta, a 15. késedelmes nap elteltével engedményezi mindaddig, amíg a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nél hátralék áll fenn.
Az értékesített számlatartozásokat a DHK Zrt. felé kell teljesíteni. Az engedményezett számlatartozás rendezésére a DHK-val köthető meg a részletfizetési megállapodás.

Amennyiben Önnek van olyan tartozása, amelyet értékesítettünk DHK-nak, "0-s igazolást" csak olyan záradékkal tudunk kiadni, amelyben felhívjuk a figyelmet arra, hogy  a számlák rendezettségéről a DHK-tól is kell igazolást kérnie.


A DHK Zrt-ről további információkat a www.dhkzrt.hu honlapon olvashatnak.


DHK Zrt. elérhetőségei:
Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf.14.
Központi telefonszám: 06 1 483 3800
Központi faxszám: 06 1 483 3801
Központi e-mail cím: dhk@dhkzrt.hu