Kedvezmények, támogatások

A lakossági fogyasztóink számára nyújtott kedvezmények:

1. Egyösszegű díjfizetés:

Azok a fogyasztói közösségek, amelyek vállalják, hogy távfűtési számláikat egy összegben fizetik meg az aktuális alapdíjból 5 százalék kedvezményt kapnak mindaddig, amíg nem kérik a díjak épületrészek szerinti szétosztását.

A díjkedvezmény viszont nem adható meg azoknak a tulajdonosi közösségeknek, amelyek 60 napon túli, nem vitatott díjhátralékkal rendelkeznek.

2. Korszerűsítés:

Azok a lakossági fogyasztók, amelyek a fogyasztói (szekunder) rendszerüket energia-megtakarítási céllal korszerűsítik/korszerűsítették, felújítják/felújították, 10 %-os alapdíj kedvezményben részesülhetnek. Az ÖKOPlusz alapdíj kedvezményre vonatkozó szerződést a felhasználói közösség képviselője kötheti meg az ügyfélszolgálati irodákban.