Elszámolás épületrészenkénti (lakásonkénti) hőmennyiségmérés esetén

A hatályos jogszabályok alapján az épületrészenkénti hőmennyiségmérés során az épületrészekben (lakásokban, üzlethelyiségekben) lévő lakáshőközpont biztosítja az egyedi mérés, szabályozás feltételeit.

Az épületrészenkénti (lakásonkénti mérés) megvalósulása esetén közüzemi szerződés jön létre:

  • egyrészt az épület kezelője és a FŐTÁV Nonprofit Zrt.,
  • másrészt az egyes épületrészek (lakások, üzlethelyiségek) tulajdonosai és a FŐTÁV Nonprofit Zrt. között.

A felhasználási helyen elfogyasztott távhő mennyiségének mérésére szolgáló hőmennyiségmérő adatait - a mérő típusát, gyári (azonosító) számát, a hitelesítési bélyegző évszámát és sorszámát, valamint a mérő állását - a helyszínen jegyzőkönyvben rögzítjük, amely a lakás, üzlethelyiség tulajdonosával létrejövő általános közüzemi szerződés mellékletét képezi. Mérőcsere esetén a felek a korábbi és az új mérő adatairól az előzőeknek megfelelően jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a közüzemi szerződés új, érvényes mellékletét képezi.

A hődíj elszámolása a szolgáltató tulajdonában lévő hiteles hőmennyiségmérővel teljes körűen (a fűtési, illetve a használati melegvíz-szolgáltatás célú hőmennyiségre kiterjedően) mért hőmennyiség alapján történik. A havonta kibocsátásra kerülő távhőszámlákban kiszámlázásra kerül:

  • a felhasználási helynek a közüzemi szerződésben megjelölt légtérfogata utáni alapdíj,
  • valamint a felhasználási helyen elfogyasztott hőmennyiség utáni hődíj a mindenkor érvényes egységárakkal (lásd tarifatáblázat).