Elszámolás hőközponti hőmennyiségmérés esetén

A fővárosban alkalmazható távhőszolgáltatási díjakról és díjalkalmazási feltételekről a 66/2012. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) rendelkezik. 
A fenti rendelet 3 § (1) alapján a távhőszolgáltatásért havonta alapdíj és hődíj kerül kiszámlázásra a díjfizetőink részére.

Az alapdíj egy - a légtérfogat alapján - megállapított éves díj, melyet a lakossági felhasználó a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és igénybevételéért havonta (mindig az adott tárgyhónapra vonatkozóan) 12 egyenlő részletben fizet, mértéke nem függ a mért hőfogyasztástól.

Az épületrészre jutó hődíj az épület, fűtési célú és melegvíz készítési célú hőfelhasználásából az adott épületrészre (lakásra) jutó hő díja, melyet mindig utólag, a hőközponti hőmennyiségmérő leolvasása utáni hónapban kerül kiszámlázásra.

A havonta kibocsátott távhőszámlák tehát az adott hónapra vonatkozó - tárgyhavi - alapdíjat, továbbá a tárgyhót megelőző időszak hődíj elszámolását tartalmazzák.

A szolgáltatott és felhasznált távhő elszámolásának alapja a hitelesen mért hőmennyiség. Amennyiben a hőközpontban mért összes hőmennyiség díjainak számlázása a felhasználói közösség kérésére nem egy összegben az épület részére történik, hanem az egyes díjfizetők részére külön-külön, társaságunk a hőközpontban mért hőmennyiséget és annak díját a 66/2012. Főv. Kgy. (IX.28.) Díjrendeletnek megfelelően a közös képviselet által megadott díjszétosztási arányok alapján osztja szét és számolja el, az alábbiak szerint:

  • Fűtési célú hődíj:
    épület, fűtési hőfelhasználása x fűtési díjszétosztási arány x egységár (Ft/GJ) + áfa (5%)
  • Melegvíz készítési célú hődíj:
    épület melegvíz készítési célú hőfelhasználása x melegvíz díjszétosztási arány x egységár (Ft/GJ) + áfa (5 %)

Fontos információ, hogy a FŐTÁV Nonprofit Zrt. fűtési költségosztókkal kapcsolatos tevékenységet nem végez, azok leolvasására és kiértékelésére egy, a fűtési költségosztókkal foglakozó céggel köthet szerződést az épület nevében a közös képviselő/képviselet. A költségosztó cég által a leolvasás alapján meghatározott fűtési arányokat a képviselet juttathatja el társaságunk részére a fűtési tényfogyasztás megállapításához.

A lakásokban lévő egyedi vízmérőkre vonatkozó adatokról a FŐTÁV Nonprofit Zrt. nem vezet nyilvántartást, azokat a felhasználói közösség képviselete veheti figyelembe a melegvíz díjszétosztási arányok meghatározásakor.

Az egyes lakásokban levő költségosztók (fűtési költségosztó, mellékvízmérő) adatait a közös képviseleteknek van lehetőségük figyelembe venni a díjszétosztási arányok meghatározásánál. Társaságunk nem jogosult a képviselet által megadott, díjszétosztási arányokat felülbírálni, módosítani.