Épületek közötti költségmegosztás

A szolgáltatói hőközpontokban (ezekből a hőközpontokból több épület kap fűtést és melegvíz-ellátást) hitelesített hőmennyiségmérők mérik a hőfogyasztást, az elszámolandó hőmennyiség tehát leolvasható, azonban a hőmennyiség több épület együttes hőfogyasztása.

A szolgáltatói hőközpontok hőfelhasználásából ellátott épületek fogyasztásának megállapítása történhet:

  • az ellátott épületek légtérfogatának arányában,
  • az ellátott épületek felhasználói közösségei által megállapodásban rögzített arányok szerint,
  • az ellátott épületek szekundermérőin mért adatok arányában.

Egyes szolgáltatói hőközpontról ellátott épületek hőfogadó állomásaira a távhőszolgáltató költségmegosztó  szekunder mérőműszereket (fűtési hőmennyiségmérők és melegvíz-mennyiség mérők) szerelt fel. (Ezek a műszerek a mérésügyre vonatkozó jogszabályok szerint közvetlen elszámolásra nem, csak a joghatályos méréssel megállapított összes hőmennyiség szétosztására alkalmazhatók.) Egy épület elfogyasztott hőmennyisége a szolgáltatói hőközpontban hiteles méréssel megállapított hőmennyiség akkora hányada (%), ahány %-a az épület hőfogadó állomásán mért érték a hőközpontból ellátott összes hőfogadóban mért értékek összegének.
(Például két épület esetén az egyik hőfogadóban 60, a másikban 40, összesen 100 érték kerül leolvasásra és a hőközpontban mért, elszámolandó hőmennyiség 50 GJ, akkor ez 60-40%-ban kerül szétosztásra, azaz az egyik épületre 0,6x50=30 GJ, a másikra 0,4x50=20 GJ hőfogyasztás állapítható meg.)

Az épület hőfogyasztásának megállapítását az alábbi ábra szemlélteti:

Épületek közötti költségmegosztás

Az épületek hőfogadóit a szolgáltatói hőközponttal több (fűtési, meleg víz és a meleg vizet állandóan keringető, ún. cirkulációs) csővezeték köti össze. Az épületre jutó arányos hőmennyiség megállapításához több, különféle mérőműszert kell beépíteni és ezek mérési adatai segítségével számítható a hőmennyiség.