Kapcsolt energiatermelés

Hagyományos (kondenzációs) erőműben
Kogenerációs erőműben
Gázmotorral

hagyományos (kondenzációs) erőműben termelt áramAz energiaigények kielégítéséhez szükséges energiaátalakítás szükségszerűen veszteségekkel és a környezet terhelésével, szennyezésével jár. Az energiaellátás költségeit és a környezet terhelésének mértékét meghatározza, hogy adott energiaszükséglet kielégítéséhez mennyivel több elsődleges (primer) energiahordozót (tüzelőanyagot) kell felhasználni.

 

Távhőszolgáltatás fűtőművekben termelt hővel és villamosenergia-ellátás hagyományos (kondenzációs) erőműben termelt árammal:
a 34 egységnyi villamos és 53 egységnyi hőenergia-igény kielégítéséhez 159 egységnyi energiatartalmú primer energiahordozót (olaj vagy földgáz) kell felhasználni.
Ebből 72 egységnyi - a primer energiahordozóban rejlő - energiamennyiség hasznosítatlanul a környezetet terheli, költsége pedig az árat növeli.

hagyományos (kondenzációs) erőműben termelt áram

kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésA távhőellátás költségeinek és a környezet hővel való terhelésének csökkentését és a levegő tisztaságát egyaránt szolgálja kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő létesítmények (úgynevezett kogenerációs erőművek, gázmotoros energiatermelők) építése. A korszerű energiatermelési technológiák alkalmazásában nagy lehetőségek rejlenek.

 

Távhő- és villamosenergia-szolgáltatás kapcsolt hő- és villamosenergia-termeléssel:

 

A 34 egységnyi villamos és 53 egységnyi hőenergia-igény kielégítéséhez csak 100 egységnyi energiatartalmú primer energiahordozót kell felhasználni. Így 13 egységnyi energiamennyiség terheli a környezetet, 59 egységnyi energiamennyiség költsége és környezet-terhelése takarítható meg a hagyományos (kondenzációs) erőművekhez viszonyítva.

kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés

gázmotor Az energiatermelés tekintetében az alacsonyabb teljesítmény- tartományban helyezkedik el a gázmotor. Az utóbbi években nagyarányú elterjedésének lehettünk szemtanúi, mivel a jelenleg érvényes előírások szerint az 50 MW-nál kisebb teljesítményű erőművek - közéjük tartoznak a gázmotorok is - által termelt villamos energia átvétele kötelező. A FŐTÁV Zrt. hálózatához már jelenleg is több gázmotor csatlakozik.

 

A hőtermelés fejlesztésének stratégiája szerint az elmúlt években minden hőkörzetben kogenerációs fejlesztés valósult meg, ami a FŐTÁV Zrt. saját tulajdonú fűtőműveiben gázmotoros erőtelepek telepítését jelentette. Elsőként a Füredi úti, az Újpalotai és a Rákoskeresztúri fűtőművekben, majd Észak-Budán létesült kogenerációs erőmű. Ezzel párhuzamosan tárgyalásokat folytattunk a Kelenföldi Erőmű kapcsán a Budapesti Erőmű Zrt.-vel, s terveink között szerepel az Újlipótvárosi hőkörzetben a BE Zrt. tulajdonú Révész utcai fűtőmű fejlesztése is.