Hibaelhárítás

Bejelentett hibák helyszíni kivizsgálása (ÁÜTSZ esetében), a fűtési hálózat anyagfelhasználás nélkül elhárítható hibáinak kijavítása, illetve vészhelyzet esetén az elhárításhoz elengedhetetlenül szükséges anyagfelhasználást is igénylő munkák elvégzése az épületben lakók folyamatos hőszolgáltatása érdekében.

 • Elzáró szerelvény javítása, tömítetlenségek megszüntetése.
 • Hőleadó berendezés lyukadása esetén az azonnali gyorsbeavatkozás elvégzése (dugózás, átkötés).
 • Vészhelyzet esetén a fűtési rendszer díjmentes ürítése (a vészhelyzet az épület elektromos hálózatát, liftet, stb. érinti, ezért az áramütés veszélyének elhárítása érdekében történik az ürítés).
 • Fogyasztói tájékoztatás levélben, e-mailben, telefonon vagy személyes ügyfélszolgálaton.

 Térítéses - anyagfelhasználással végzett - szolgáltatásaink

A bejelentett hibák egyszerű eszközökkel, anyagmentes módon már helyre nem állíthatóak, ugyanakkor veszélyeztethetik a hőszolgáltatás folyamatosságát. Hibaelhárítás és a szolgáltatás ideiglenes visszaállításának díja ÁÜTSZ megléte esetén díjmentes, más esetben (anyagfelhasználás nélkül, vagy kis értékű anyagfelhasználással) 10.400 Ft + 27% áfa, azaz 13.208 Ft.

Szekunder rendszereken fogyasztóink igénye alapján végzett, a fűtési hálózat átalakítására, korszerűsítésére vonatkozó megrendeléseket leányvállalatunk előzetes árajánlat alapján vállal.

Milyen esetekben kell 2013. január 1-jétől KISZÁLLÁSI DÍJAT fizetni?

Kiszállási díjat abban az esetben számláz a Szolgáltató, amennyiben a Fogyasztó/Díjfizető által igényelt kiszállás során megállapítást nyer, hogy a meghibásodás a Díjfizető (lakó), a lakóközösség, egyéb tulajdonosi közösség vagy intézmény rendszerében található, és nem a hőközpontban. A kiszállási díj összege 10 400 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 13 208 Ft, amely a kiszálláson túl magában foglalja a kis anyagköltségű hibaelhárítást is.
 
Ahogyan arról a Társaság számos korábbi alkalommal (Hírleveleiben, Sajtóközleményeiben és hirde- téseiben) beszámolt, a FŐTÁV Zrt. üzemeltetési felelőssége a hőközpontig tart. A hőközponton túl a fűtési és melegvíz rendszer (csövek, radiátorok stb.) állapotáért, azok üzemeltetéséért, így a meghibásodások javíttatásáért az épület tulajdonosa a felelős.

Mikor nem kell kiszállási díjat fizetni?

 • Amennyiben a meghibásodás az épület hőközpontjában keletkezett,
 • amennyiben a hiba az épület központi légtelenítő rendszerében keletkezett, ill. a hiba központi légtelenítéssel elhárítható,
 • amennyiben a hiba a tágulási tartályban jelentkezett.

Kiszállási díjat például az alábbi esetekben számít fel a FŐTÁV:

 • az épületben, a hőközponton túli fűtési, ill. használati melegvíz csővezetéken keletkező meghibásodás, pl. vízelfolyás, csöpögés stb. mind a lakásokban, mind pedig a közösségi területeken (pl. lépcsőház)
 • épületrészekben, lakásokban található fűtési, ill. használati melegvíz csővezeték meghibásodások,
 • radiátor meghibásodások,
 • radiátor termoszelep meghibásodások,
 • épületrészekben, lakásokban történő légtelenítés.

 
A kiszállási díj bevezetésével egyidejűleg – mintegy alternatívát biztosítva a lakossági fogyasztóknak az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatásokra –, a lakóközösségek képviseleteinek lehetőségük lesz úgynevezett "Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződés"-t kötni. Az átalánydíjas üzemeltetést támogatás díja 200 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 254 Ft / hó / lakás. A szerződéssel rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV biztosítja a hőközponton túli rendszeren keletkezett hiba bejelentése esetén a kiszállást, a fűtési és a használati melegvíz-hálózat elemeinek meghibásodásából adódó gyorsjavítást, a fűtési/használati melegvíz-hálózat légtelenítését, illetve a fűtési és a használati melegvíz-hálózat alulfűtést és túlfűtést okozó problémáinak behatárolási javítását. A szolgáltatások kiterjednek az egyes épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre. Ebben az esetben a lakóknak nem kell külön kiszállási díjat fizetni.

Most kedvezménnyel köthet ÁÜTSZ szerződést!

A FŐTÁV Zrt. az Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződéssel (ÁÜTSZ) rendelkező, vagy ilyen szerződést újólag kötő felhasználók (társasházak, lakásszövetkezetek) részére 2014. szeptember 1-jétől kedvezményt (árengedményt) nyújt az ÁÜTSZ-listaárból. Az érvényesítendő kedvezmény (árengedmény) mértéke évente attól függően változik, hogy az adott épületben (felhasználási helyen) az év egy meghatározott időpontjában a díjfizetők (hővételezési hely) hány százaléka hátralék nélküli részszámlás díjfizető a következők szerint:

 • ha az adott épületben a hátralék nélküli részszámlázás szerinti díjfizetők aránya 51 és 70% közötti, akkor az árengedmény mértéke 10%,
 • ha az adott épületben a hátralék nélküli részszámlázás szerinti díjfizetők aránya 71 és 80% közötti, akkor az árengedmény mértéke 20%,
 • ha az adott épületben a hátralék nélküli részszámlázás szerinti díjfizetők aránya 81% és 90% közötti, akkor az árengedmény mértéke 30%,
 • ha az adott épületben a hátralék nélküli részszámlázás szerinti díjfizetők aránya 91% feletti, akkor az árengedmény mértéke 40%.

További tájékoztatásért forduljon személyes, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkhoz!