Közüzemi szerződés

A távhőszolgáltatásra vonatkozó közüzemi szerződés

A szerződés a folyamatos, biztonságos és szerződés szerinti mennyiségű távhő szolgáltatására vonatkozik, amelyet a szolgáltató az épület csatlakozási pontján teljesít. A hőközpontot a FŐTÁV Zrt. a közüzemi szerződés és a mellette megkötött "Üzemviteli megállapodás" szerint üzemelteti. A fogyasztói közösségnek kell döntenie arról, hogy mely helyiségekben, mikor és milyen mértékű fűtést kíván. Az épület fogyasztói vezetékhálózatának és berendezéseinek az igény szerinti üzemeltetése és fenntartása a tulajdonos(ok) kötelessége!

Általános közüzemi szerződés

A távhőszolgáltatásra vonatkozó, (határozatlan időre szóló) általános közüzemi szerződést a távhőszolgáltató lakó- vagy vegyes célra használt épület esetén azépület tulajdonosával, közös tulajdonban lévő épület esetében a tulajdonosi közösséggel köti meg írásban.

FŐTÁV Zrt. által jelenleg alkalmazott Általános közüzemi szerződés minták:

Általános közüzemi szerződés - felhasználói hőközpont PDF (0,6 MB)

Általános közüzemi szerződés - szolgáltatói hőközpont PDF (0,7 MB)

Általános közüzemi szerződés ÁSZF

Egyedi közüzemi szerződés

A távhőtörvény által meghatározott másik fogyasztói kategória - egyéb fogyasztó (nem lakossági) - esetében egyedi közüzemi szerződést köt a tulajdonossal.

Egyedi közüzemi szerződés ÁSZF