Mintaépületek pályázat

FŐTÁV Zrt. ösztönözni kívánja az energiatakarékosságot, a megújuló energiák használatát, ezért lakóházak számára hirdet pályázatot. A nyerteseknek napelem kerül a tetőre, felújítják a melegvíz-rendszert, valamint követhetővé válik a lakások hőenergia-felhasználása, az eddig alkalmazott módszereknél egyszerűbben. Az okosnak nevezett „mérési" megoldás akár forintban is megmutatja az elhasznált energia értékét.

A FŐTÁV Zrt. lakóközösségek számára pályázatot hirdet 2012. február 10-ei kezdettel a szolgáltatási területén található, legfeljebb 5 lakóépület alábbiakban meghatározott műszaki tartalmú energetikai korszerűsítésére:
- Az épület használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése. A teljes vezetékhálózat átépítése, hatékony hőszigetelése, a cirkulációs rendszer termosztatikus beszabályozó szelepekkel való felszerelése.
- A „smart metering" (okosmérés) rendszer teljes körű kialakítása, mind fűtési, mind HMV rendszerre vonatkozóan.
- Az épületen elhelyezett napelemekkel termelt villamos energia az épületszintű rendszerben kerülhet felhasználásra, s amennyiben a napelemeken a mindenkori energiaigényt meghaladó hozam keletkezik, azt a kétirányú energiamérésre alkalmassá átalakított mérési ponton keresztül az elosztórendszerbe lehet visszatáplálni.

A pályázaton azok a lakóépületek vehetnek részt, amelyek a korábbiakban már megvalósították az épület fűtési rendszer korszerűsítését, és az adott épület összes lakásában a termosztatikus radiátorszelepek felszerelése teljes körűen megtörtént (a fűtési költségosztók megléte nem szükséges). További feltétel, hogy az épület használati melegvíz- cirkulációs hálózata teljes mértékben kiépített legyen

A FŐTÁV célja az energetikai korszerűsítés elvégzésével olyan „mintaépületek" kialakítása, amelyek felújított, beszabályozott szekunder fűtési és HMV rendszerrel rendelkeznek, továbbá amelyben a mintaépületek ügyfelei folyamatosan figyelemmel kísérhetik a saját fogyasztásuk alakulását („smart meetering" rendszer), és lehetőségük van költségmegtakarítást eredményező beavatkozásra.

A pályázaton nyertes épületek fentiekben ismertetett korszerűsítését teljes körűen a FŐTÁV finanszírozza. A nyertes pályázó cserében többek között vállalja, hogy a FŐTÁV referenciaként minden korlátozás nélkül, bármilyen harmadik fél részére bemutathatja a megvalósult energetikai korszerűsítést és annak eredményeit. A cél ugyanis az, hogy mintákat, tapasztalatok adjunk az energetikai korszerűsítésre és a megújuló energia hasznosítására.

A pályázaton részt venni kívánó épületek közös képviseleteik útján adhatják be Pályázatukat, amely abban az esetben érvényes, amennyiben a ház lakói a SZMSZ-ben rögzített szavazati arányban hivatalosan is hozzájárultak a Pályázaton való részvételhez, illetve nyertes Pályázat esetén a Pályázati kiírásban leírt műszaki tartalmú energetikai korszerűsítéshez.

A Pályázat benyújtásának határideje 2012. 04. 15-e; a nyertesek kihirdetése 2012. 04. 30-án lesz; míg a szerződéskötésre 2012. 05. 15-én kerülhet sor. A korszerűsítés tervezett elvégzése: 2012. év. A részletes Pályázati kiírás és a Nevezési lap letölthető a FŐTÁV Zrt. honlapjáról:http://www.fotav.hu/sajtoszoba/fotav-mintaepuletek/, ill. igényelhető az ügyfélszolgálatokon.

 

BVK Holding Zrt. – FŐTÁV Zrt.