FŐTÁV Zrt. San Marco u. 55. sz. alatti ingatlanán belüli parkoló bérbeadás

A FŐTÁV Zrt. a 1032 Budapest, San Marco u. 55. sz. alatti telephelyének 3.475 m2-es területét öt éves időtartamra, parkolási célú tevékenységre bérbe adja:

Ajánlattételi felhívás
Szerződéstervezet