Felhasználói hőközpontok (2013) és primer távhővezetékek (2013) energiahatékony korszerűsítése


A KEOP-5.4.0/12-2015-0022 SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT

 

A FŐTÁV Zrt. bemutatása

A FŐTÁV Zrt. Magyarország legnagyobb távhőszolgáltatója. Alapvető feladatunk a hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása és üzemeltetése, mellyel biztosítjuk a fűtést és használati melegvízellátást. Társaságunk részben pályázatok keretében, részben saját forrásaiból folyamatosan fejleszti, korszerűsíti szolgáltatásait. A hőenergia előállításban törekszünk a megújuló források

részarányának növelésére és a hatékonyság fokozására.

FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK

A „Felhasználói hőközpontok (2013) és primer távhővezetékek (2013) energiahatékony korszerűsítése a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben" című projekt 2013-ban valósult meg.

Felhasználói hőközpontok energiahatékony korszerűsítése

A FŐTÁV Zrt. szolgáltatási területén mintegy 3.500 darab saját tulajdonú, felhasználói hőközpont üzemel, amelyeknek jelentős részét a beépítés óta még nem újították fel. Ezek a hőközpontok kizárólag a saját épületüket látják el fűtéssel és/vagy használati melegvízzel, könyv szerinti értékük alacsony, illetve sok esetben nulla. Korábban csak az üzemben tartásukhoz legszükségesebb munkákat végezték el rajtuk, helyigényük nagy, főberendezéseik (mind a hőcserélők, mind a szivattyúk) elavultak, így energetikai hatékonyságuk (pl. hőveszteségük, villamosenergia-felhasználásuk) a mai kor követelményeit nem elégíti ki.

A FŐTÁV stratégiájának egyik hangsúlyos eleme a működési hatékonyság fokozása. Mivel a Társaság az ISO 50001 energiairányítási rendszer bevezetésével is elkötelezett az energetikai hatékonyság fokozása és az energiaköltségek mérséklése mellett, egy tervszerű rekonstrukciós program keretében folyamatosan cseréli a legkedvezőtlenebb adottságú, legrosszabb állapotban lévő hőközpontjait a kor követelményeinek megfelelő, korszerű berendezésekre.

A felújítás során kis helyigényű, jól hőszigetelt, a korábbinál sokkal kisebb villamosenergia-igényű, DDC szabályozással működő, elő-utófűtős kapcsolású, modul rendszerű, távfelügyeletbe kapcsolható, továbbra is csak a saját épületet ellátó felhasználói hőközpontot építettünk be. Ezzel a hőközpontok üzemeltetési költsége alacsonyabb lett, energetikailag optimálisan szabályozhatóvá váltak, a hőveszteségek pedig jelentősen csökkentek.

A projekt részletes tartalma:

 • a hőközpontok kiviteli tervezése (saját/ külső kapacitással),
 • az új, modul rendszerű hőközpontok gyártmánytervezése, és saját gyártása,
 • a régi felhasználói hőközpont elbontása,
 • az új hőközpontok helyszíni installálása (gépész, villamos, szakipari kivitelezések), távfelügyeletbe kapcsolása (2013-ban saját kivitelezéssel),
 • a hőközpontok érintésvédelmi ellenőrzése, üzemeltetésre történő átadása,
 • az elektromos mérőhelyek szabványosítása, és
 • a felszabadult helyiségek tulajdonosnak való visszaadása.

Primer távhővezetékek (2013) energiahatékony korszerűsítése

A FŐTÁV távhőrendszereiben összesen mintegy 550 km nyomvonal hosszúságú primer távhővezeték pár üzemel. A vezetékrendszer cca. 60%-a még hagyományos, kőzetgyapot hőszigeteléssel ellátott, vasbeton védőcsatornába fektetett, sok esetben 40-50 éves vezetékelemekből épül fel, amelyek hőszigetelése sok esetben hiányos, felázott, ezért hőveszteségük relatíve magas (a hálózatra adott hőmennyiségre vetítve – európai összevetésben egyébként kedvező – 11-12%) A vezetékek állapota sok helyütt erősen korrodált, ezért üzembiztonságuk az egyre gyakoribb meghibásodások miatt ugyancsak kívánni valót hagy maga után.

A FŐTÁV egyik stratégiai célja a működési hatékonysága javítása. Ez, illetve a bevezetett ISO 50001 energiairányítási rendszer vállalásai szükségessé teszik a legkedvezőtlenebb adottságú, legrosszabb állapotban lévő vezetékeknek fokozatos cseréjét. Egy tervszerű rekonstrukciós program keretében a kor követelményeinek megfelelő, korszerű, gyárilag előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető technológiával készült vezetékrendszert építünk be az elavultak helyett.

A forróvizet szállító acél haszoncsőből, az azt körülvevő PUR-hab hőszigetelésből és a nedvességnek és vegyi hatásoknak ellenálló KPE köpenycsőből felépülő új távvezetékek az alábbi kedvező tulajdonságokkal rendelkeznek:

 • kiváló a hőszigetelésük
 • nagy a teherbíró képességük,
 • gyorsan és a korábbinál kisebb költséggel fektethetők,
 • hibajelző rendszerrel rendelkeznek és
 • igen hosszú élettartamúak.

A FŐTÁV ráadásul a korábban elvégzett gazdaságossági vizsgálatok eredményeként DN200 átmérőig a hőveszteség fokozott csökkentése érdekében nem standard, hanem ún. 1x növelt szigetelésvastagságú előreszigetelt távvezetékeket alkalmaz.

Az új távvezetékek üzembe helyezésével nemcsak a távvezetéki hőveszteség mérsékelhető jelentősen, de szignifikánsan csökkenhet a hálózat érintett szakaszain fellépő vízveszteség, amelynek eredményeként mérséklődhet a pótvízkészítés hőigénye a hőforrásokban, továbbá a csökkenő meghibásodási valószínűség miatt növekszik a rendszer üzembiztonsága.

A projekt tartalma:

 • a primer távvezeték szakaszok engedélyezési és kiviteli tervezése,
 • a primer távvezeték szakaszok vezetékjogi engedélyeztetése és
 • a primer távvezeték szakaszok kiépítése (részben standard, részben 1x növelt szigetelésvastagságú előre szigetelt vezetékelemekkel).

A KEOP-5.4.0/12-2015-0022 SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT FŐBB ADATAI

A FŐTÁV szolgáltatási területén mintegy 3.500 darab saját tulajdonú, felhasználói hőközpont üzemel. Ezek közül a fejlesztés keretében 2013-ban összesen 2,29 MW beépített kapacitással 29 darab hőközpont (28,89 MW) új saját gyártású modul-rendszerű hőközpontra való cseréje valósult meg a fentiekben bemutatott részletes tartalommal. A projekt eredményeként jelentősen, 12.900 GJ/év-vel csökken a hőközpontok hőfelhasználása és 143.250 kWh/év-vel mérséklődik villamosenergia-felhasználásuk.

A FŐTÁV távhőrendszereiben mintegy 550 nyvkm primer távhővezeték pár üzemel, amelynek cca. 60%-a még kőzetgyapot szigetelésű, vasbeton védőcsatornába fektetett, többnyire elöregedett vezetékelemekből épül fel. Jelen projekt keretében 2013-ban DN32-DN500 átmérőkkel összesen 2.315 nyvm-t meghaladó hosszúságban létesültek a hagyományos vezetékek helyett új előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető vezetékek, ebből 1.687 nyvm hosszban 1x növelt szigetelésvastagsággal. A fejlesztés eredményeként a felújított szakaszokon nagymértékben, 4.508 GJ/év-vel csökken a hőveszteség, mérséklődik a pótvízveszteség és nő az üzembiztonság.

A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)

851 681 991 Ft

Az igényelt támogatás összege (Ft)

851 681 991 Ft

A támogatás mértéke (%)

100%


Az energetikai és környezeti eredményeket mérő monitoring mutatók értékeit az alábbi táblázat foglalja össze.

Monitoring mutató neve

Mértékegység

Változás célértéke

Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége

GJ/év

16.072,52

ÜHG-kibocsátás csökkentése (CO2 eq)

t CO2 eq/év

952,16

 

A fejlesztés közvetlen célcsoportját a korszerűsítésben érintett távhőrendszerek által ellátott felhasználók képezik, tágabb értelemben pedig, az elért 16 TJ/év primerenergia-megtakarításon, és az ebből eredő környezetvédelmi eredményeken (952 tonna/év elmaradó CO2 üvegházhatású gázkibocsátás) keresztül, a főváros valamennyi lakosa.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - 2015. október 30.